AFOCON
Hotline: 04 62.813.416 Giỏ hàng (0)
  
iphone 4
iphone 5
iphone
iphone 5
iphone
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
iphone 5
iphone
iphone 5

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 482/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế TNDN như sau:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 không quy định việc đình chỉ nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý và không quy định doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.


·           Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 không quy định việc đình chỉ nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý và không quy định doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.

 

·           Người nộp thuế theo phương pháp kê khai có các hành vi vi phạm pháp luật về thuế quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 sẽ bị cơ quan thuế thực hiện ấn định số thuế phải nộp và xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

( Nguồn : )
Gửi thảo luận:
Họ và tên:     Địa chỉ email:
Mã kiểm tra:  
CÁC TIN KHÁC:
CÔNG VĂN SỐ 1892/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 04/06/2012 HƯỚNG DẪN KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (27/6/2012)
CÔNG VĂN SỐ 1892/TCT-CS NGÀY 04/06/2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC KHAI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (14/6/2012)
CÔNG VĂN SỐ 1774/TCT-CS NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2012 (13/6/2012)
CÔNG VĂN SỐ 1860/LDTBXH-LDTL NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG (13/6/2012)
© 2010 - 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AFO
Địa chỉ: P.509 tòa nhà N03, khu đô thị Dịch Vọng, đường Trần Quý Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 -62 813 416 - Fax: 04. 62 83 19 04 - Email: tapchithue@afo.edu.vn