AFOCON
Hotline: 04 62.813.416 Giỏ hàng (0)
  
iphone 4
iphone 5
iphone
iphone 5
iphone
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
iphone 5
iphone
iphone 5
Nhà thầu được miễn thuế TNDN nhưng vẫn phải kê, nộp VAT
Cập nhật: 9/5/2014 | 3:04:06 PM
Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 8207/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ.
Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 482/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế TNDN như sau:
Cập nhật: 9/5/2014 | 2:58:05 PM
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 không quy định việc đình chỉ nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý và không quy định doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.
CÔNG VĂN SỐ 1892/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 04/06/2012 HƯỚNG DẪN KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Cập nhật: 27/6/2012 | 2:09:32 PM
Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí
CÔNG VĂN SỐ 1892/TCT-CS NGÀY 04/06/2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC KHAI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Cập nhật: 14/6/2012 | 11:14:27 AM
Từ ngày 01/01/2009 cơ sở kinh doanh bất động sản xây dựng cở sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng (kể cả hợp đồng góp vốn) thì khi thu tiền cơ sở kinh doanh bất động sản phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT.
CÔNG VĂN SỐ 1774/TCT-CS NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2012
Cập nhật: 13/6/2012 | 8:58:14 AM
Các tổ chức cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi trả khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân
CÔNG VĂN SỐ 1860/LDTBXH-LDTL NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG
Cập nhật: 13/6/2012 | 8:46:57 AM
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thì mức tiền ăn giữa ca áp dụng đối với người lao động trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định theo từng thời kỳ như sau:
© 2010 - 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AFO
Địa chỉ: P.509 tòa nhà N03, khu đô thị Dịch Vọng, đường Trần Quý Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 -62 813 416 - Fax: 04. 62 83 19 04 - Email: tapchithue@afo.edu.vn