AFOCON
Hotline: 04 62.813.416 Giỏ hàng (0)
  
iphone 4
iphone 5
iphone
iphone 5
iphone
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
iphone 5
iphone
iphone 5

CÔNG VĂN SỐ 1936/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2012 VỀ VIỆC XÁC NHẬN SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 6, Điều 8 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Điều 37 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về Luật quản lý thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có trách nhiệm xác nhận số liệu báo cáo tài chính của NNT đã nộp cho cơ quan thuế

Trả lời công văn số 1311/CT-KK&KTT của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc xác nhận số liệu báo cáo tài chính của người nộp thuế (NNT) đã nộp cho cơ quan thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6, Điều 8 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Điều 37 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về Luật quản lý thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có trách nhiệm xác nhận số liệu báo cáo tài chính của NNT đã nộp cho cơ quan thuế, mà chỉ có nghĩa vụ xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế (trừ các loại thuế ở khâu nhập khẩu); hoặc xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận của NNT.( Nguồn : )
Gửi thảo luận:
Họ và tên:     Địa chỉ email:
Mã kiểm tra:  
CÁC TIN KHÁC:
THÔNG TƯ SỐ 83/2012/TT-BTC NGÀY 23/05/2012 HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN VIỆC MIỄN, GIẢM, GIA HẠN MỘT SỐ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (13/6/2012)
THÔNG TƯ SỐ 80/TT-BTC NGÀY 22/05/2012 HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ, THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 85/2007/TT-BTC (13/6/2012)
CV 1800/TCT-CS NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2012 (13/6/2012)
© 2010 - 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AFO
Địa chỉ: P.509 tòa nhà N03, khu đô thị Dịch Vọng, đường Trần Quý Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 -62 813 416 - Fax: 04. 62 83 19 04 - Email: tapchithue@afo.edu.vn