AFOCON
Hotline: 04 62.813.416 Giỏ hàng (0)
  
iphone 4
iphone 5
iphone
iphone 5
iphone
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
iphone 5
iphone
iphone 5

CÔNG VĂN SỐ 3967/CT-TTHT CỦA CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2012 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT

Trường hợp Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty tại nước ngoài, dịch vụ này được Công ty tại nước ngoài đó cung cấp lại cho khách hàng tại Việt Nam thì Công ty hình thành cơ sở thường trú tại Việt Nam của Công ty tại nước ngoài đó.

Theo điểm 1.4 Phần A Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN; Công văn số 2061/TCT-CS ngày 14/6/2010 của Tổng cục thuế về thuế GTGT đối với nghiệp vụ tư vấn tài chính và dịch vụ xuất khẩu; tiết b Khoản 1 Điều 9, Điều 11 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

Trường hợp Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty tại nước ngoài, dịch vụ này được Công ty tại nước ngoài đó cung cấp lại cho khách hàng tại Việt Nam thì Công ty hình thành cơ sở thường trú tại Việt Nam của Công ty tại nước ngoài đó, do đó dịch vụ này không được xác định là dịch vụ xuất khẩu, phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

( Nguồn : )
Gửi thảo luận:
Họ và tên:     Địa chỉ email:
Mã kiểm tra:  
CÁC TIN KHÁC:
CÔNG VĂN SỐ 4638/CT-TTHT NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẢ LỜI VỀ VIỆC KÊ KHAI NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (5/7/2012)
CÔNG VĂN SỐ 2002/TCT-DNL NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHOẢN LÃI CHO CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ VAY VỐN (26/6/2012)
CÔNG VĂN SỐ 1687/TCT-CS NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2012 (13/6/2012)
CÔNG VĂN SỐ 1873/TCT-CS NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2012 (13/6/2012)
© 2010 - 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AFO
Địa chỉ: P.509 tòa nhà N03, khu đô thị Dịch Vọng, đường Trần Quý Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 -62 813 416 - Fax: 04. 62 83 19 04 - Email: tapchithue@afo.edu.vn