AFOCON
Hotline: 04 62.813.416 Giỏ hàng (0)
  
iphone 4
iphone 5
iphone
iphone 5
iphone
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
iphone 5
iphone
iphone 5

CÔNG VĂN SỐ 2538/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 18 THÁNG 07 NĂM 2012 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN ĐỀN BÙ DO DI DỜI, GIẢI TỎA THEO QUY HOẠCH

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc trên đất (như nhà cửa, công trình kiến trúc…) thì các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trả lời công văn số 1226/CT-TTHT ngày 07/05/2012 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

 

·         Từ ngày 01/03/2012, trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc trên đất (như nhà cửa, công trình kiến trúc…) thì các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

·         Trường hợp tài sản, vật kiến trúc trên đất đã được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào toàn bộ nhưng chưa khấu hao hết, khi doanh nghiệp nhận được tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc trên đất không phải thực hiện việc thu hồi lại số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ, hoàn thuế tương ứng với phần giá trị còn lại chưa khấu hao hết của tài sản, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi.

( Nguồn : )
Gửi thảo luận:
Họ và tên:     Địa chỉ email:
Mã kiểm tra:  
CÁC TIN KHÁC:
CÔNG VĂN SỐ 2353/TCT-CS NGÀY 03 THÁNG 07 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ GTGT HOÀN KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP (12/7/2012)
CÔNG VĂN SỐ 2359/TCT-KK NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU (11/7/2012)
CÔNG VĂN SỐ 3967/CT-TTHT CỦA CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2012 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT (10/7/2012)
CÔNG VĂN SỐ 4638/CT-TTHT NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẢ LỜI VỀ VIỆC KÊ KHAI NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (5/7/2012)
CÔNG VĂN SỐ 2002/TCT-DNL NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHOẢN LÃI CHO CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ VAY VỐN (26/6/2012)
CÔNG VĂN SỐ 1687/TCT-CS NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2012 (13/6/2012)
CÔNG VĂN SỐ 1873/TCT-CS NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2012 (13/6/2012)
© 2010 - 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AFO
Địa chỉ: P.509 tòa nhà N03, khu đô thị Dịch Vọng, đường Trần Quý Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 -62 813 416 - Fax: 04. 62 83 19 04 - Email: tapchithue@afo.edu.vn