AFOCON
Hotline: 04 62.813.416 Giỏ hàng (0)
  
iphone 4
iphone 5
iphone
iphone 5
iphone
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
iphone 5
iphone
iphone 5
Ngày 28 tháng 02 năm 2014, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 624/TCT-CS về việc tiếp nhận đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT.
Cập nhật: 9/5/2014 | 2:57:14 PM
Các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, tổ chức kinh tế khác chưa nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế (mẫu 06/GTGT) thì phải nộp cho cơ quan thuế trước ngày 15/03/2014.
CÔNG VĂN SỐ 2563/TCT-CS NGÀY 19 THÁNG 07 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ
Cập nhật: 31/7/2012 | 3:54:11 PM
Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với trường hợp doanh nghiệp có dịch vụ xuất khẩu:Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan
CÔNG VĂN SỐ 2538/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 18 THÁNG 07 NĂM 2012 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN ĐỀN BÙ DO DI DỜI, GIẢI TỎA THEO QUY HOẠCH
Cập nhật: 26/7/2012 | 10:57:56 AM
Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc trên đất (như nhà cửa, công trình kiến trúc…) thì các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
CÔNG VĂN SỐ 2353/TCT-CS NGÀY 03 THÁNG 07 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ GTGT HOÀN KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Cập nhật: 12/7/2012 | 2:51:03 PM
Đối với tài sản cố định, cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản cố định tính đến thời điểm giải thể.
CÔNG VĂN SỐ 2359/TCT-KK NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU
Cập nhật: 11/7/2012 | 10:12:24 AM
Điểm 2.3 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, có hạch toán kế toán đẩy đủ doanh thu, chi phí của hàng hóa xuất khẩu trên sổ sách kế toán thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa thực tế xuất khẩu
CÔNG VĂN SỐ 3967/CT-TTHT CỦA CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2012 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT
Cập nhật: 10/7/2012 | 2:10:51 PM
Trường hợp Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty tại nước ngoài, dịch vụ này được Công ty tại nước ngoài đó cung cấp lại cho khách hàng tại Việt Nam thì Công ty hình thành cơ sở thường trú tại Việt Nam của Công ty tại nước ngoài đó.
CÔNG VĂN SỐ 4638/CT-TTHT NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẢ LỜI VỀ VIỆC KÊ KHAI NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Cập nhật: 5/7/2012 | 10:29:08 AM
Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính
CÔNG VĂN SỐ 2002/TCT-DNL NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHOẢN LÃI CHO CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ VAY VỐN
Cập nhật: 26/6/2012 | 2:55:10 PM
Bộ Tài chính đã có công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22/05/2012 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu thuế Giá trị gia tăng đối với khoản thu từ hoạt động cho vay của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức tín dụng hay doanh nghiệp)
CÔNG VĂN SỐ 1687/TCT-CS NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2012
Cập nhật: 13/6/2012 | 9:23:05 AM
Theo Công văn số: 1687/TCT-CS do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 18 tháng 05 năm 2012 quy định:
CÔNG VĂN SỐ 1873/TCT-CS NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2012
Cập nhật: 13/6/2012 | 9:06:05 AM
- Các dịch vụ: dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn các phương tiện đo về đo lường; kiểm định đo tính và lập bảng tra dung tích bể chứa cố định, xà lan, tầu, phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.
© 2010 - 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AFO
Địa chỉ: P.509 tòa nhà N03, khu đô thị Dịch Vọng, đường Trần Quý Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 -62 813 416 - Fax: 04. 62 83 19 04 - Email: tapchithue@afo.edu.vn