AFOCON
Hotline: 04 62.813.416 Giỏ hàng (0)
  
iphone 4
iphone 5
iphone
iphone 5
iphone
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
iphone 5
iphone
iphone 5
Thuế khác Xem toàn bộ >>
Doanh nhân Nhật bị truy thu và phạt 2,5 tỷ đồng
Theo vnexpress.net, vừa qua một doanh nhân Nhật Bản bị Cục Thuế TP HCM truy thu hơn 1,4 tỷ đồng và phạt 124 triệu đồng do kê khai sai. Với lãi suất 0,05% một ngày cho khoản chậm nộp, doanh nhân này phải nộp thêm 950 triệu đồng cho thời gian tính từ năm 2007 đến tháng 3/2010.
Nghị định hướng dẫn về cho thuê lao động
Ngày 22/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Theo đó, điều kiện đối với hoạt động cho thuê lại lao động doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước gồm:
Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH
hi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Quy định về mức lương tối thiểu vùng
CÔNG VĂN SỐ 3658/TCHQ-GSQL NGÀY 19 THÁNG 07 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC THỦ TỤC XUẤT KHẨU LINH KIỆN, VẬT TƯ ĐỂ BẢO HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT
LUẬT SỐ 10/12/QH13 NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA QUỐC HỘI BAN HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN SỐ 1685/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2012 VỀ VIỆC CHI PHÍ ĐIỆN THOẠI TRẢ CHO NHÂN VIÊN
THÔNG TƯ SỐ 102/2012/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ
CÔNG VĂN SỐ 1749/TCT-CS VỀ VIỆC NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN GÓP VỐN.
CÔNG VĂN SỐ 1962/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 11 THÁNG 06 NĂM 2012 VỀ VIỆC LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THU TIỀN GÓP VỐN
CÔNG VĂN SỐ 1936/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2012 VỀ VIỆC XÁC NHẬN SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
THÔNG TƯ SỐ 83/2012/TT-BTC NGÀY 23/05/2012 HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN VIỆC MIỄN, GIẢM, GIA HẠN MỘT SỐ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
THÔNG TƯ SỐ 80/TT-BTC NGÀY 22/05/2012 HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ, THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 85/2007/TT-BTC
CV 1800/TCT-CS NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2012
Tin tức Xem toàn bộ >>
Thuế TNCN Xem toàn bộ >>
NGHỊ ĐỊNH 60/2012/NĐ-CP NGÀY 30/07/2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
Theo nghị định này doanh nghiệp vừa và nhỏ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 nếu thoả mãn quy định tại Khoản 1, điều 3, nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.
NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC ƯU ĐÃI THUẾ VỚI TỔ CHỨC-CÁ NHÂN
Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2012 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần.
THÔNG TƯ SỐ 60/2012/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Thông tư số 60 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Thuế TNDN Xem toàn bộ >>
Nhà thầu được miễn thuế TNDN nhưng vẫn phải kê, nộp VAT
Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 8207/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ.
Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 482/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế TNDN như sau:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 không quy định việc đình chỉ nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý và không quy định doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.
CÔNG VĂN SỐ 1892/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 04/06/2012 HƯỚNG DẪN KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí
CÔNG VĂN SỐ 1892/TCT-CS NGÀY 04/06/2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC KHAI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
CÔNG VĂN SỐ 1774/TCT-CS NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2012
CÔNG VĂN SỐ 1860/LDTBXH-LDTL NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG
Thuế GTGT Xem toàn bộ >>
Ngày 28 tháng 02 năm 2014, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 624/TCT-CS về việc tiếp nhận đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, tổ chức kinh tế khác chưa nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế (mẫu 06/GTGT) thì phải nộp cho cơ quan thuế trước ngày 15/03/2014.
CÔNG VĂN SỐ 2563/TCT-CS NGÀY 19 THÁNG 07 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ
Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với trường hợp doanh nghiệp có dịch vụ xuất khẩu:Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan
CÔNG VĂN SỐ 2538/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 18 THÁNG 07 NĂM 2012 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN ĐỀN BÙ DO DI DỜI, GIẢI TỎA THEO QUY HOẠCH
Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc trên đất (như nhà cửa, công trình kiến trúc…) thì các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
CÔNG VĂN SỐ 2353/TCT-CS NGÀY 03 THÁNG 07 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ GTGT HOÀN KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
CÔNG VĂN SỐ 2359/TCT-KK NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU
CÔNG VĂN SỐ 3967/CT-TTHT CỦA CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2012 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT
CÔNG VĂN SỐ 4638/CT-TTHT NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẢ LỜI VỀ VIỆC KÊ KHAI NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
CÔNG VĂN SỐ 2002/TCT-DNL NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHOẢN LÃI CHO CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ VAY VỐN
CÔNG VĂN SỐ 1687/TCT-CS NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2012
CÔNG VĂN SỐ 1873/TCT-CS NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2012
© 2010 - 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AFO
Địa chỉ: P.509 tòa nhà N03, khu đô thị Dịch Vọng, đường Trần Quý Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 -62 813 416 - Fax: 04. 62 83 19 04 - Email: tapchithue@afo.edu.vn