AFOCON
Hotline: 04 62.813.416 Giỏ hàng (0)
  
iphone 4
iphone 5
iphone
iphone 5
iphone
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
160x80-1
iphone 5
iphone
iphone 5

Hoàn thuế xuất khẩu hàng tái xuất quá 365 ngày

Công văn Số 3913/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế xuất khẩu hàng tái xuất quá 365 ngày

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3913/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế xuất khẩu hàng tái xuất quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2190/HQHP-TXNK ngày 07/3/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc hoàn thuế xuất khẩu đối với lô hàng tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu cho Công ty TNHH Nam Việt Trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong hồ sơ, tài liệu gửi kèm công văn của Công ty TNHH Nam Việt Trường không có hồ sơ nhập khẩu của các lô gỗ theo các tờ khai nhập khẩu (số 12101/NKD/E03E ngày 21/8/2013; số 12274/NKD/E03E ngày 24/8/2013; số 12275/NKD/E03E ngày 24/8/2013) và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Hạt Kiểm Lâm Tiên Phong) đối với lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu nêu trên không thể hiện việc chưa qua chế biến ở trong nước của tổ chức, cá nhân xuất khẩu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xem xét trình Bộ Tài chính xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST- Chính (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

( Nguồn : )
Gửi thảo luận:
Họ và tên:     Địa chỉ email:
Mã kiểm tra:  
CÁC TIN KHÁC:
Thuế nhập khẩu ô tô sẽ còn 0% vào năm 2018 đối với các nước ASEAN (13/5/2014)
© 2010 - 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AFO
Địa chỉ: P.509 tòa nhà N03, khu đô thị Dịch Vọng, đường Trần Quý Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 -62 813 416 - Fax: 04. 62 83 19 04 - Email: tapchithue@afo.edu.vn